Sát hạch

Đăng ký thi MOS và IC3 trực tuyến

Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao là Trung tâm khảo thí TOEIC, MOS và IC3 được ủy quyền bởi IIG Việt Nam. Trung tâm thông báo đăng ký thi trực tuyến MOS và IC3.

Đào tạo

TẬP HUẤN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG 10/2021

Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; thực thi có hiệu quả Luật an toàn, vệ sinh lao động cho đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Tạo...
Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn