Sát hạch

Thông báo Sát hạch CNTT kỳ Mùa Thu tháng 10/2023

Căn cứ Quyết định số 2360/QĐ-BKHCN ký ngày 29/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức Sát hạch Công nghệ thông tin (CNTT) năm 2023, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc xin...

Ươm tạo

GỠ NÚT THẮT TIẾP CẬN VỐN, TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP

Ngày 7/6, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội - Sở Kế hoạch và Đầu tư và Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao- Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã phối hợp tổ chức hội thảo “Hỗ trợ tiếp...

Đào tạo

Tổ chức thành công Khóa đào tạo Kỹ năng nghiệp vụ trong quản lý doanh nghiệp

Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao (HITC) thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc tổ chức thành công 01 khóa học về “Kỹ năng nghiệp vụ trong quản lý doanh nghiệp". Khóa học nhằm giúp các...
Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577