1. Đối tượng tham gia: Là những người có kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin (CNTT), những người đang làm việc có liên quan đến lĩnh vực CNTT hoặc đang cố sử dụng CNTT trong công việc của mình.

2. Yêu cầu: Những người sử dụng CNTT trong công việc của họ cũng như thực hiện các hoạt động sau: 

 • Hiểu và sử dụng được các thiết bị và hệ thống thông tin.
 • Hiểu được các nhiệm vụ do mình phụ trách và có thể cung cấp các giái pháp cần thiết. 
 • Thu thập và sử dụng thông tin một cách an toàn. 
 • Hỗ trợ phân tích các nhiệm vụ và các hoạt động hệ thống dưới sự hướng dẫn của cấp trên.

3. Thời gian:

 • Mỗi năm có 2 đợt thi vào tháng Tư và tháng Mười hàng năm.
 • Làm bài thi trắc nghiệm, thời gian làm bài: 120 phút (9h30 đến 11h30)

4. Hình thức sát hạch:

 • Hình thức: Thi trắc nghiệm
 • Số lượng câu hỏi: 100 câu
 • Cấu trúc đề thi: Mỗi câu hỏi có 4 lựa chọn. Chỉ 1 lựa chọn đúng 
 • Đề thi được ra bằng tiếng Anh, có bản dịch tiếng Việt tham khảo kèm theo 

5. Nội dung sát hạch IP:

 • Phần Chiến lược (35%): Thuật ngữ, khái niệm cơ bản được tin học hóa, thường xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 • Phần Quản lý (25%): Thuật ngữ, khái niệm cơ bản về phát triển hệ thống và quản lý dự án.
 • Phần Công nghệ (40%): Thuật ngữ, khái niệm cơ bản, khả năng tư duy logic
 • Lưu ý: Bao gồm các câu hỏi để hỏi khả năng tư duy như lập trình, bằng ngôn ngữ lập trình giả hay còn gọi là lập trình giả ngôn ngữ

6. Cách thức chấm điểm và đánh giá:

 • Thí sinh phải làm đầy đủ các câu hỏi 
 • Điểm đạt: 600/800

 

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577