Với mục đích cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng hoàn chỉnh, hỗ trợ thí sinh tham dự sát hạch CNTT heo chuẩn Nhật Bản vào kỳ mùa xuân 2024, Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo CNC (HITC) mở 01 khóa học trực tuyến hướng dẫn hệ thống kiến thức thi theo chuẩn cho loại hình FE.

Mục tiêu của khóa học

Giúp học viên hiểu rõ phạm vi, kiến thức , kỹ năng cần trang bị khi tham gia sát hạch FE, học cách tự luyện đề để tự tin, sẵn sàng tham gia kỳ sát hạch theo chuẩn kỹ năng.

Quyền lợi của học viên

Thi thử trên hệ thống thi trực tuyến, trao đổi với giảng viên CNTT có kinh nghiệm, tra cứu tài liệu sát hạch miễn phí.

Thời gian nhận đăng ký : đến hết ngày 08/04/2024

Thời gian học và học phí :

Buổi 1 : Từ 8h30 đến 11h30, ngày 16 tháng 4 năm 2024 : Tổng quan kiến thức và kỹ năng cần thiết cho những người làm việc trong chuyên ngành CNTT và các phần kiến thức lý thuyết cơ bản.

Buổi 2 : Từ 8h30 đến 11h30, ngày 17 tháng 4 năm 2024: Các phần thực hành các ngôn ngữ lập trình, các kỹ năng làm việc thực tế trong các dự án.

- Học phí : 200.000đ/khóa học/ học viên (Hai trăm ngàn đồng/ học viên)

Thanh toán học phí tới địa chỉ : Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao

STK : 19135699731017

Ngân hàng : Techcombank

Nội dung : ' Lớp FE kỳ mùa Xuân _ Tên công ty"

Đăng ký tham dự khóa học :

Chị Hà : số điện thoại : 09122336958

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Với mục đích cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng hoàn chỉnh, hỗ trợ thí sinh tham dự sát hạch CNTT heo chuẩn Nhật Bản vào kỳ mùa xuân 2024, Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo CNC (HITC) mở 01 khóa học trực tuyến hướng dẫn hệ thống kiến thức cho loại hình IP.

Mục tiêu của khóa học

Giúp học viên hiểu rõ phạm vi, kiến thức , kỹ năng cần trang bị khi tham gia sát hạch IP, giúp học viên học các tự luyện đề trên hệ thống của HITC

Quyền lợi của học viên

Thi thử trên hệ thống thi trực tuyến, trao đổi với giảng viên CNTT có kinh nghiệm, tra cứu tài liệu sát hạch miễn phí.

Thời gian nhận đăng ký : đến hết ngày 08/04/2024

Thời gian học và học phí :

Dự kiến : từ 8h30 đến 11h30, ngày 15 tháng 4 năm 2024

- 100.000đ/khóa học/ học viên (Một trăm ngàn đồng/ học viên)

Thanh toán học phí tới địa chỉ : Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao

STK : 19135699731017

Ngân hàng : Techcombank

Nội dung : ' Lớp IP kỳ mùa Xuân _ Tên công ty"

Đăng ký tham dự khóa học :

Chị Hà : số điện thoại : 09122336958

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao (HITC) trân trọng kính mời Quý vị tham dự khóa đào tạo Chiến lược định giá sản phẩm, công nghệ trong marketing 4P”.

Mục tiêu: Khóa học cung cấp tư duy, phương pháp, công cụ kết hợp với tình huống thực tế điển hình để doanh nghiệp xây dựng chiến lược định giá sản phẩm giúp tối ưu hóa lợi nhuận nhưng vẫn đảm bảo uy tín, sức cạnh tranh của thương hiệu trên thị trường và níu chân khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp.

Nội dung khóa học :

Nội dung 1 - Tổng quan về sáng chế

 • Khái niệm sáng chế
 • Vai trò và tầm quan trọng của sáng chế
 • Bản chất và đặc điểm của sáng chế
 • Hệ thống sáng chế
 • Các case study

Nội dung  2 – Khái quát chung về định giá sáng chế

 • Khái niệm định giá sáng chế
 • Nguyên tắc định giá sáng chế
 • Bản chất và đặc điểm của định giá sáng chế
 • Vai trò của định giá sáng chế
 • Các chuẩn mực định giá sáng chế

Nội dung  3 – Các phương pháp định giá sáng chế

 • Phương pháp dựa trên chi phí
 • Phương pháp dựa trên thị trường
 • Phương pháp dựa trên thu nhập

Nội dung  4 – Thực hành định giá sáng chế

     - Thực tiễn và xu thế định giá sáng chế tại Việt Nam

 • Lựa chọn một số trường hợp điển hình 

Thời gian: ngày 18/10/2023.

Địa điểm: Phòng Hội thảo - Trung tâm HITC - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Km29 Đại lộ Thăng Long - Thạch Thất - Hà Nội.

Kinh phí: Học viên được hỗ trợ kinh phí tham dự

Giảng viên của khóa học: TS. Phan Quốc Nguyên, Đại sứ Đổi mới sáng tạo, Giám khảo các cuộc thi sáng chế quốc tế, Chuyên gia WIPO về chuyển giao công nghệ, marketing và thương mại hóa tài sản trí tuệ…

Đăng ký tham dự xin liên hệ anh Trần Văn Chung, ĐT: 0912535707, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Trân trọng ./.

Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao (HITC) trân trọng kính mời Quý vị tham dự khóa đào tạo Kỹ năng thương thuyết và đàm phán chuyển giao công nghệ.

Mục tiêu: Khóa học cung cấp kiến thức giúp nâng cao kỹ năng thương thuyết, đàm phán đồng thời chuyển giao cho học viên một “công nghệ” bao gồm Tư duy và Nhận thức, Phương pháp và Công cụ với những tình huống thực tế điển hình để thành công trong giao dịch chuyển giao công nghệ nói riêng, kinh doanh thương mại nói chung.

Nội dung khóa học : 

Nội dung 1 - Tổng quan về hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ

 • Khái niệm quyền sở hữu trí tuệ
 • Vai trò và tầm quan trọng của hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ
 • Xu thế chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ trên thế giới
 • Các case study

Nội dung 2 – Quy định về hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ

 • Quy định về hình thức
 • Quy định về nội dung
 • Điều kiện hiệu lực

Nội dung 3 – Đàm phán hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ

 • Chuẩn bị tài liệu
 • Lựa chọn khung cảnh và thời gian đàm phán
 • Xây dựng nhóm đàm phán
 • Kỹ năng chốt hợp đồng

Nội dung 4 – Kỹ năng soạn thảo hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ

 • Các điều khoản chính
 • Thuận lợi và khó khăn
 • Các hạn chế
 • Kinh nghiệm xây dựng và soạn thảo hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ quốc tế

Thời gian: ngày 17/10/2023.

Địa điểm: Phòng Hội thảo - Trung tâm HITC - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Km29 Đại lộ Thăng Long - Thạch Thất - Hà Nội.

Kinh phí: Học viên được hỗ trợ kinh phí tham dự

Giảng viên của khóa học: TS. Phan Quốc Nguyên, Đại sứ Đổi mới sáng tạo, Giám khảo các cuộc thi sáng chế quốc tế, Chuyên gia WIPO về chuyển giao công nghệ, marketing và thương mại hóa tài sản trí tuệ…

Đăng ký tham dự xin liên hệ anh Trần Văn Chung, ĐT: 0912535707, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Trân trọng ./.

Hệ thống chuẩn kỹ năng CNTT của Nhật Bản đã được xây dựng và phát triển từ năm 1969 tại Nhật Bản Nhằm tạo ra tiếng nói chung trong thị trường đào tạo, sử dụng nhân lực công nghệ thông tin (CNTT) và cung cấp thước đo cho cơ quan quản lý Nhà nước, Doanh nghiệp và Người lao động. Cho đến nay, hệ thống vẫn tiếp tục được hoàn thiện và cập nhật những kiến thức mới cũng như những kỹ năng cần thiết nhằm theo kịp và đáp ứng kịp thời sự phát triển của ngành CNTT.

Ở Việt Nam, Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo CNC (HITC) thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc là đơn vị duy nhất tổ chức sát hạch theo chuẩn này từ năm 2002 đến nay. Với mục đích cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng hoàn chỉnh, hỗ trợ thí sinh tham dự sát hạch CNTT theo chuẩn Nhật Bản vào kỳ mùa Thu 2023, Trung tâm mở một số khóa ôn luyện cho loại hình FE và IP như sau:

 • Khóa học FE online: Dự kiến học 05 buổi/khóa
 • Khóa IP: Dự kiến 03 buổi/khóa
 1. Mục tiêu của khóa học

- Hệ thống hóa kiến thức.

- Luyện đề thi theo từng khóa học.

- Tự tin, sẵn sàng tham gia các kỳ sát hạch theo chuẩn kỹ năng.

- Bổ sung kiến thức, kỹ năng còn thiếu.

- Củng cố tiếng Anh chuyên ngành CNTT.

 1. Quyền lợi của học viên tham gia luyện FE & IP online

- Học cùng với những giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm, tham gia ra hệ thống ITSS và chuyên gia sâu trong từng lĩnh vực.

- Thực hành luyện thi trên website Trung tâm.

- Giáo trình cập nhật liên tục theo hình thức thi mới nhất.

 1. Học phí

- Khóa học FE online: 1.500.000 đ/khóa/người

- Khóa học IP online: 700.000 đ/khóa/người

 1. Thời hạn đăng ký: Trước ngày 02/10/2023
 2. Số lượng người tham dự: Dự kiến 12 học viên/lớp
 3. Mọi thông tin chi tiết về khóa học xin liên hệ:

Anh Chung, số điện thoại: 091 253 5707; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577