Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao (HITC) thuộcvề khởi nghiệp. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc tổ chức 01 khóa học về "Xây dựng mô hình hoạt động và kỹ năng pháp lý" cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Khóa học nhằm cung cấp thông tin cho học viên những kiến thức phổ biến và nâng cao nhận thức về mô hình hoạt động kinh doanh và pháp lý về khởi nghiệp. Tránh được những sai lầm không đáng có ngay từ giai đoạn đầu khi thành lập và lập kế hoạch.
     Sau khi hoàn thành khóa học, học viên nắm bắt được:
Mục tiêu Khóa học :
     Sau khi hoàn thành khóa học, học viên nắm bắt được:
- Khái niệm về mô hình kinh doanh và các loại hình kinh doanh cơ bản hiện nay.
- Biết cách xây dựng bản kế hoạch kiếm tiền và phát triển để kiếm tiền.
- Nắm bắt được hướng đi đã vạch ra để bám theo loại hình kinh doanh nhất định.
- Nắm được khái quát về pháp lý khởi nghiệp các giai đoạn từ lúc thành lập doanh nghiệp, quá trình hoạt động, chấm dứt hoạt động doanh nghiệp.
- Vấn đề pháp lý nào trọng tâm và thường mắc phải.

Đối tượng tham gia : 

- Những người mong muốn khởi nghiệp, xây dựng và làm chủ thương hiệu, công việc kinh doanh của riêng mình
- Khóa học này cũng mang lại lợi ích cho các doanh nhân đang cần trang bị kiến thức, kỹ năng để điều hành doanh nghiệp hiệu quả.
Thời gian đào tạo : Ngày 15 và 16 tháng 9 năm 2022.
Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng 6 - Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Km29 Đại lộ Thăng Long - Thạch Thất- Hà Nội.
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : 0979189889 (Nam)
Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao (HITC) thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc tổ chức 01 khóa học về "Xây dựng mô hình hoạt động và kỹ năng pháp lý" cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Khóa học nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức phổ biến và nâng cao nhận thức về mô hình hoạt động kinh doanh và pháp lý về khởi nghiệp. Tránh được những sai lầm không đáng có ngay từ giai đoạn đầu khi thành lập và lập kế hoạch.
Mục tiêu Khóa học :
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên nắm bắt được:
- Khái niệm về mô hình kinh doanh và các loại hình kinh doanh cơ bản hiện nay
- Biết cách xây dựng bản kế hoạch kiếm tiền và phát triển để kiếm tiền 
- Nắm bắt được hướng đi đã vạch ra để bám theo loại hình kinh doanh nhất định.
- Nắm được khái quát về pháp lý khởi nghiệp các giai đoạn từ lúc thành lập doanh nghiệp, quá trình hoạt động, chấm dứt hoạt động doanh nghiệp.
- Vấn đề pháp lý nào trọng tâm và thường mắc phải.

Đối tượng tham gia : 

- Những người mong muốn khởi nghiệp, xây dựng và làm chủ thương hiệu, công việc kinh doanh của riêng mình
- Khóa học này cũng mang lại lợi ích cho các doanh nhân đang cần trang bị kiến thức, kỹ năng để điều hành doanh nghiệp hiệu quả.
Thời gian đào tạo : Ngày 15 và 16 tháng 9 năm 2022.
Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng 6 - Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Km29 Đại lộ Thăng Long - Thạch Thất- Hà Nội.
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : 0979189889 (Nam)

Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2022. Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao (HITC) thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã tổ chức thành công khóa đào tạo “Chuyển đổi số cho doanh nghiệp” từ ngày 12/5/2022 đến ngày 13/5/2022 tại Trung Tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao.

Khóa đào tạo đã thu hút được sự quan tâm mạnh mẽ từ nhiều doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghệ cao Hòa Lạc, cơ quan, tổ chức khác nhau có nhu cầu tìm hiểu về Chuyển đổi số cho Doanh nghiệp. Khóa học do chuyên gia có 18 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực về quản trị doanh nghiêp, quản lý chất lượng, hệ thống thông tin, ISO 9000, ISO 27000, CMMI, CSA STAR giảng dạy.

Thông qua khóa đào tạo, giảng viên đã cung cấp cho học viên nguyên tắc lập mục tiêu, chọn mục tiêu, cách lập mục tiêu, thực hành lập mục tiêu... Cách outline kế hoạch, lập kế hoạch, thực hành lập kế hoạch, loại kế hoạch, công cụ lập kế hoạch …Cách hiểu về báo cáo, loại báo cáo, chuẩn bị báo cáo, trình bày nội dung báo cáo, thực hành …

Chuyển đổi số đang trở thành nguồn lực quan trọng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc tiếp cận và chuyển đổi số sẽ giúp chuyển hóa quá trình vận hành từ thụ động sang chủ động thích ứng để đạt được những thành công bền vững.

Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao (HITC) tổ chức 01 khóa học về Chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao đông của các đơn vị thuộc Ban và doanh nghiệp tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên có thể:

- Nắm bắt nguyên tắc lập mục tiêu, chọn mục tiêu, cách lập mục tiêu, thực hành lập mục tiêu

- Cách outline kế hoạch, lập kế hoạch, thực hành lập kế hoạch

- Cách hiểu về báo cáo, loại báo cáo, chuẩn bị báo cáo, trình bày nội dung báo cáo, thực hành.

Đối tượng tham dự:

- Các giám đốc chức nawngL GĐ Tài chính, GĐ Nhân sự, GĐ Kinh doanh, GĐ Tiếp thị, GĐ Hành chính, GĐ Bán hàng, GĐ Sản xuất, GĐ Kỹ thuật, GĐ Dự án, Kế toán trưởng, GĐ IT, GĐ Công nghệ,...

- Các trưởng, Phó phòng, Ban, Bộ phận của cơ quan, doanh nghiệp;

- Những người quan tâm và mong muốn hoàn thiện kỹ năng lập kế hoạch hành động và báo cáo tiến độ triển khai

Địa điểm: Phòng Hội thảo - Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Km29 Đại lộ Thăng Long - Thạch Thất - Hà nội

Thời gian: Tháng 5 năm 2022

Giảng viên của khóa học : Chuyên gia có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực chuyển đổi số.

Dánh sách tham dự xin vui lòng gửi về Trung tâm theo Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ĐT : 0979189889

Trân trọng ./.

Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; thực thi có hiệu quả Luật an toàn, vệ sinh lao động cho đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.
Tạo cơ hội trao đổi, thảo luận giữa các doanh nghiệp trên địa bàn Khu Công nghệ cao Hòa Lạc với các giảng viên, chuyên viên cao cấp của Bộ Lao động thương binh xã hội có kinh nghiệm trong Lĩnh vực an toàn lao động
Thời gian : Dự kiến 3 ngày trong tháng 10 năm 2021
Địa điểm : Tầng 2, tòa nhà Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao
Kinh Phí : Miễn phí
Thông tin chi tiết liên hệ : Ông Đinh Hữu Nam
Điện thoại : 0979189889
Doanh nghiệp lập danh sách theo mẫu đính kèm gửi về địa chỉ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tải mẫu tại : https://drive.google.com/.../1mxJMmUyFkD3hizO3QOGyTxYOTn7...
Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577