Căn cứ Quyết định số 2360/QĐ-BKHCN ký ngày 29/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức Sát hạch Công nghệ thông tin (CNTT) năm 2023, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc xin thông báo kế hoạch tổ chức sát hạch CNTT kỳ Mùa Xuân năm 2023 như sau:

 1. Loại hình sát hạch: Kỹ sư CNTT Cơ bản (FE), Hộ chiếu CNTT (IP).
 2. Thời gian: Chủ nhật, ngày 23/04/2023 (Cả ngày).
 3. Hình thức sát hạch:

Đối với loại hình FE:

 • Phần Kiến thức buổi sáng (150 phút) - Bài thi trắc nghiệm.
 • Phần Kỹ năng buổi chiều (150 phút) - Bài thi trắc nghiệm.

Đối với loại hình IP:

 • Phần thi chung (120 phút) - Bài thi trắc nghiệm.
 1. Ngôn ngữ: đề thi tiếng Anh và tiếng Việt (phần tiếng Việt dùng để tham khảo).
 2. Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác (Địa điểm sát hạch, phòng thi và số báo danh sẽ được thông báo chi tiết trên trang web www.hitc.org.vn vào ngày 19/04/2023).
 3. Chứng chỉ: do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cấp cho các thí sinh đạt yêu cầu loại hình FE và IP.
 4. Thời hạn đăng ký và nộp lệ phí: Từ ngày 17/10/2022 đến trước 16h30 ngày 08/04/2023. Đăng ký sát hạch 23/04/2023 tại đây
 5. Lệ phí sát hạch:

Đối với loại hình FE : Mức phí sát hạch là 1.500.000 đồng/thí sinh (Một triệu năm trăm nghìn đồng./.) và 600.000 đồng/thí sinh (Sáu trăm nghìn đồng./.) đối với thí sinh FE được bảo lưu kết quả đợt thi tháng 10-2022 

Đối với loại hình IP: Mức phí sát hạch là 500.000 đồng/thí sinh (Năm trăm nghìn đồng./.).

 1. Liên hệ: Phòng Đánh giá và sát hạch, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Miền Bắc: 

Chị Đinh Thị Vân Anh, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., điện thoại: 024.63275565; 0912.242.867

Chị Nguyễn Thị Minh Hà, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., điện thoại: 0912.236.958

Miền Trung:

Anh Đào Việt Anh, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., điện thoại: 0975.534.582

Miền Nam:

Anh Lê Hoàng Giao, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., điện thoại: 0944.036.186

Các thông tin liên quan tham khảo trên trang web www.hitc.org.vn

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577