Hiện tại Số báo danh, phòng thi, thời gian thi đã đươc gửi qua email cho thí sinh tham dự kì thi sát hạch. 

1. Thông tin SBD và địa điểm thi tại Hà Nội : tại đây

2. Thông tin SBD và địa điểm thi tại Đà Nẵng : tại đây

3. Thông tin SBD và địa điểm thi tại Hồ Chí Minh : tại đây

4. Thông tin về Hướng dẫn thí sinh dự thi : tại đây

Số điện thoại hỗ trợ liên tục: (024)63275565,  0975534582

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577