Trung tâm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có ý tưởng thành lập doanh nghiệp doanh nghiệp dựa trên nền tảng công nghệ cao.
Đối với doanh nghiệp tham gia tiền ươm tạo:
1. Đào tạo các kiến thức cơ bản để giúp cho khách hàng trong quá trình xây dựng kế hoạch kinh doanh
2. Tư vấn và đào tạo các kiến thức cơ bản về thành lập doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, luật doanh nghiệp, marketing, v.v…
3. Tư vấn hỗ trợ và trang bị cho khách hàng có những kiến thức cơ bản về tính giá thành và giá bán sản phẩm.
4. Bố trí không gian làm việc chung để giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp.
Đối với doanh nghiệp tham gia ươm tạo
1. Trung tâm cung cấp tiện ích về không gian làm việc và trang thiết bị dùng chung, dịch vụ văn thư, lễ tân.
2. Tìm kiếm các mối quan hệ cho khách hàng, giúp tiếp cận kiến thức, đối tác kinh doanh, tìm kiếm các nhà cung ứng dịch vụ, v.v…
3. Hỗ trợ và tư vấn cho các khách hàng xây dựng kế hoạch tiếp thị và quảng bá: xác định khách hàng mục tiêu, thị trường mục tiêu, các cơ hội kinh doanh, các thách thức cạnh tranh, hoạt động PR, v.v…
5. Hỗ trợ và tư vấn phân tích lợi nhuận và việc hoạch định tài chính của khách hàng. Giúp khách hàng tiếp cận các nguồn tài chính (các nhà đầu tư cá nhân, các ngân hàng, tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư mạo hiểm, v.v…).
6. Chắp nối và giới thiệu đối tác chuyển giao công nghệ cho khách hàng.
7. Tư vấn, đào tạo cho doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ, công nghệ, sản phẩm.
Đối với doanh nghiệp kết thúc ươm tạo
1. Trung tâm hỗ trợ quảng bá doanh nghiệp thông qua các sự kiện, hội nghị.
2. Kết nối với đối tác, khách hàng trong mạng lưới liên kết của Trung tâm.
3. Tham gia các khóa đào tạo, tập huấn do Trung tâm tổ chức.

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577