Ngày nay, hầu hết doanh nghiệp đều có không gian hoạt động trực tuyến. Tuy nhiên, có đến 90% doanh nghiệp trực tuyến thất bại sau khoảng 4 tháng. Vì vậy, chủ doanh nghiệp cần phải tìm hiểu lý do thực tế của những thất bại này và tìm cách giải quyết.

Xây dựng chiến lược truyền thông mạng xã hội cho doanh nghiệp là một thách thức lớn nhưng không kém phần thú vị. Những chiến lược truyền thông mạng xã hội sau được đánh giá là dễ tiếp cận nhất, giúp lãnh đạo có thể áp dụng cho doanh nghiệp của mình.

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577