Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao là Trung tâm khảo thí TOEIC, MOS và IC3 được ủy quyền bởi IIG Việt Nam. Trung tâm thông báo đăng ký thi trực tuyến MOS và IC3.

Căn cứ Quyết định số 3903/QĐ-BKHCN ký ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức Sát hạch Công nghệ thông tin (CNTT) năm 2021, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Hiện nay đã có chứng nhận Sát hạch CNTT kỳ Sát hạch Mùa Xuân năm 2021. Các bạn thí sinh đạt chứng nhận IP, FE theo quyết định số 1466/QĐ-BKHCN và 1467/QĐ-BKHCN ký ngày 04/06/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có thể đến nhận chứng nhận theo địa chỉ và thời gian sau

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn