Hiện nay đã có chứng nhận Sát hạch CNTT kỳ Sát hạch Mùa Thu năm 2019. Các bạn thí sinh đạt chứng nhận theo quyết định số 33889 (IP) và 3888 (FE)/QĐ-BKHCN ký ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có thể đến nhận chứng nhận theo địa chỉ và thời gian sau

Hiện nay đã có chứng nhận Sát hạch CNTT kỳ Sát hạch Mùa Thu năm 2020. Các bạn thí sinh đạt chứng nhận theo quyết định số 3902 (IP) và 3901 (FE)/QĐ-BKHCN ký ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có thể đến nhận chứng nhận theo địa chỉ và thời gian sau

Từ 07/05/2012, Nhật Bản triển khai một chương trình nhập cư đặc biệt qua hệ thống tính điểm dành riêng cho nhân lực chất lượng cao, gọi trong tiếng nhật là koudoujinjai (高度人材), trong tiếng anh là Highly Skilled Foreign Professional (HSP hay HSFP). Đến 01/04/2015, HSP hay HSFP trở thành một loại visa ở Nhật.

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577